Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м. 
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Неврология” 
Тема на дисертационния труд: „Мозъчни волуметрични показатели и когнитивен статус при пристъпно-ремитентна множествена склероза“ 
Дата на публикуване: 03.05.2017 г.