Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“
Тема на дисертационния труд: „Идентификация, анализ и оценка на фармакокинетични и фармакодинамични лекарствени взаимодействия“
Дата на публикуване: 19.02.2020 г. 

проф. д-р Христианна Ангелова Романова - Радева, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“
Тема на дисертационния труд: „Защита на населението при риск от наводнения във Варненска област“
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.