Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС Доктор на науките

Към днешна дата няма актуални процедури за придобиване на НС "Доктор на науките"