Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Контакти

Център за Кариерно развитие

на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, ​

Организатор Кариерно развитие
Ваня Димитрова
етаж 3, стая 319

​​