Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Росица Йорданова Зорчева-Вътева, д.м.
                                                                                                                        Дата на публикуване: 28.05.2013 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:"Нефрология"
Факултет"Фармация"
Първично структурно звеноКатедра по предклинични и клинични науки
Брой места:1
Публикуван в ДВ, брой/датабр. 6/22.01.2013 г.
Кандидати:д-р Росица Йорданова Зорчева-Вътова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-63/26.02.2013 г. Изготвя
Председател1.  Проф. д-р Валентин  Икономов, д.м.н. - УС по нефрология, хемодиализа и токсикология, МУ – Варна Рецензия
Външен член2. Проф. д-р Боряна  Делийска, д.м.н –  Н-к Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”Рецензия
Външен член3. Проф. д-р Васил Тодоров, д.м.н. – Р-л Катедра по нефрология, хематология и гастроентерология, МУ – ПлевенСтановище
Външен член4. Доц. д-р Емил  Кумчев, д.м. – Секция по нефрология при МУ – ПловдивСтановище
Външен член5. Доц. д-р Борис  Богов, д.м. – Р-л Клиника по нефрология при УМБАЛ „Александровска”, гр. СофияСтановище
Вътрешен член6. Проф. д-р Красимир  Методиев, д.м.н - Р-л Катедра по предклинични и клинични науки при МУ –ВарнаСтановище
Вътрешен член7. Доц. д-р Добрин  Паскалев, д.м. – Р-л УС по нефрология, хемодиализа и токсикология при МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:    
Външен резервен член:1. Доц. д-р Валентин  Мушеков, д.м. – МБАЛ „Пирогов”, гр. София 
Вътрешен резервен член:2. Доц. д-р Радко  Радев, д.м. – Катедра по предклинични и клинични науки при МУ – Варна 
    Резюме на научните трудове
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  14.06.2013 г. , 14.00 часа в Заседателна зала, Медицински университет-Варна