Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Комисия по етика на научните изследвания (КЕНИ)

​​​​​