Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор"

Доц. д-р Румен Николов Ненков, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Гръдна хирургия“
Дата на публикуване: 21.02.2018 г.

Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.н.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"

Дата на публикуване: 23.01.2018 г.