Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Професор"

Към днешна дата няма актуални процедури за заемане на академична длъжност "Професор"