Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

АД "Доцент" - Приключили

Д-р Корнелия Павлова Коцева, д.м.​

Основно звено: Медицински колеж-Варна 
Научна специалност: „Кардиология"
Дата на публикуване: 11.03.2016 г.Д-р Христина Иванова Арнаутска-Георгиева, д.м.

Факултет: „Дентална медицина
Научна специалност: „Ортодонтия
Дата на публикуване: 29.02.2016 г.

Д-р АлбенаТодорова Златарева, д.м. 
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Клинична фармакология и терапия” 

Дата на публикуване: 23.02.2016 г.


Д-р Милко Божидаров Мирчев, д.м. 
Основно звено: Филиал Велико Търново 
Научна специалност: „Гастроентерология” 
Дата на публикуване: 12.02.2016 г.

Д-р Даниела Йорданова Арабаджиева
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Неврология"
Дата на публикуване: 11.02.2016 г.​​


Д-р Диана Тодорова Ганчева-Томова,д.м. 
Факултет: „Медицина” 
Научна специалност: „Гастроентерология” 
Дата на публикуване: 10.02.2016 г.
Д-р Ирина Иванова Иванова,д.м. 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Гастроентерология" 
Дата на публикуване: 09.02.2016 г. ​​

Гл. ас. Станислава Павлова Пенева, д.м. 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Научна специалност: „Управление на здравните грижи" 
Дата на публикуване: 22.01.2016 г. 

Д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Гастроентерология"
Дата на публикуване: 11.11.2015 г. 


Д-р Любка Юриева Дечева-Икономова, д.м. 
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Физиология на животните и човека“ 
Дата на публикуване: 27.10.2015 г. 

Факултет: „Фармация" 
Научна специалност: „Биохимия“ 
Дата на публикуване: 26.10.2015 г.

Д-р Коралия Стефанова Тодорова-Ненова, д.м. 
Факултет: “Медицина” 
Научна специалност: „Психиатрия“ 
Дата на публикуване: 20.10.2015 г.

Д-р Наталия Василевна Ушева, д.м.
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Дата на публикуване: 20.10.2015 г.  

Д-р Петър Милчев Петров, д.м. ​
Факултет: “Медицина” 
Научна специалност: „Детска психиатрия“
Дата на публикуване: 20.10.2015 г. 

Д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. 
Факултет: “Медицина” 
Научна специалност: „Офталмология 
Дата на публикуване: 09.10.2015 г.

Гл. ас. Галина Руменова Петрова, д.и.
Факултет: “Фармация”
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)”
Дата на публикуване: 05.10.2015 г.

Гл. ас. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м.​
Факултет: "Медицина"
Научна специалност:  „Нуклеарна медицина"
Дата на публикуване: ​ 28.09.2015г.

Михаела Атанасова Варнева, д.м.​
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Управление на общественото здраве”
Дата на публикуване: 24.08.2015 г.


Д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м. 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Кардиология”
Дата на публикуване: 21.08.2015 г.

Д-р Васил Марков Божков, д.м. ​
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Обща хирургия”
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.


Д-р Йоланда Константинова Папазова, д.м.
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия
Дата на публикуване: 10.08.2015 г.Гл. ас. Иван Стоянов Александров, д.пс. 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Медицинска психология" 
Дата на публикуване: 10.08.2015 г. 


Маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.​ 
Факултет: „Фармация" 
Научна специалност: "Биофармация и фармакокинетика" 
Дата на публикуване: 31.07.2015 г.
​​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: "Хигиена (хранене и диететика)"
Дата на публикуване: 26.06.2015 г.

Д-р Пиарета Пенчева Николова, д.м.
Факултет: „Фармация
Научна специалност: “Физиология на животните и човека“
Дата на публикуване: 19.06.2015 г.

Ас. Антоанета Здравкова Цветкова, д.и.
Основно звено: Медицински колеж на МУ-Варна
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Дата на публикуване: 17.06.2015 г.

Гл. ас. Мила Георгиева Димитрова, д.и.
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: “Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Дата на публикуване: 17.06.2015 г.

Д-р Светла Василева Стайкова
Факултет: „Фармация" 
Научна специалност: „Нефрология" 
Дата на публикуване: 10.06.2015 г

Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Инфекциозни болести" 
Дата на публикуване: 05.06.2015 г.

Д-р Иван Щерев Донев​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Онкология"
Дата на публикуване: 21.03.2015 г.

Д-р Илина Димитрова Мичева ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Хематология"
Дата на публикуване: 16.03.2015 г.

Д-р Тони Данков Аврамов
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Неврохирургия"
Дата на публикуване: 06.03.2015г


Маг. фарм. Евгени Евгениев Григоров, д.м.​
Факултет: „Фармация“
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“
Дата на публикуване: 04.02.2015г.

д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м.​
Медицински колеж
Научна специалност: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Дата на публикуване: 08.12.2014 г.

Д-р Елица Петкова Енчева-Мицова, д.м.
Факултет: Медицина
Научна специалност: „Лъчелечение“
Дата на публикуване: 19.11.2014 г.

Д-р Параскева Манчева Драганова
Факултет: Медицина
Научна специалност:Обща медицина“
Дата на публикуване: 07.11.2014 г.

Д-р Щерю Николаев Щерев
Факултет: Медицина
Научна специалност:Обща хирургия
Дата на публикуване: 30.10.2014 г.

Анна Божидарова Кирчева
Факултет: Дентална медицина
Научна специалност:„Епидемиология"
Дата на публикуване: 31.10.2014 г

Д-р Ружа Златанова Панчева-Димитрова, д.м.​
​​​​Факултет: Фармация
Научна специалност: „Хигиена (Хранене и диететика)​“
Дата на публикуване: 03.07.2014 г.​

Милка Христова Георгиева
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Молекулярна биология“
Дата на публикуване: 27.06.2014 г.​​

Веселина Христова Слава
Медицински колеж
Научна специалност: „Етика"
Дата на публикуване: 26.06.2014 г.

Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Факултет: „Дентална медицина“
Научна специалност: „Лицево-челюстна хирургия“
Дата на публикуване: 22.05.2014 г.

д-р Пламен Георгиев Панайотов, д.м.
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Сърдечно-съдова хирургия“
Дата на публикуване: 12.06.2014 г.​​

ст. преп.Иван Стоянов Мерджанов, д.п.

Департамент „Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт"

д-р ИванАтанасов Костов, д.м.
гл. ас. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.​

АД "Доцент"​

гл. ас. Стефан Мирчев Кръстев, д.бф.

АД "Доцент"​

Д-р Светла Василева Стайкова, д.м. / Д-р Александър Стоянов Стоянов, д.м.

АД "Доцент"​

д-р Марио Петров Милков д.м.

АД "Доцент"

д-р Росица Йорданова Зорчева-Вътева, д.м.

АД "Доцент"

Светланa Фоткова Георгиева​, д.ф

АД "Доцент"

Диана Станчева Димитрова, д.пс. АД “Доцент”

Д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.
АД “Доцент”

Гл. ас. Силвия Борисова Димитрова, д
.
АД “Доцент”

Д-р Николай Руменов Сапунджиев, д.м.
АД “Доцент”

Д-р Стефан Василев Пеев, д.м.
АД “Доцент”

Д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.
АД “Доцент”

м.
АД “Доцент”

Д-р Павел Христов Боче
в, д.м.
АД “Доцент”

.
АД “Доцент”

м.
АД “Доцент”

Д-р Борислав Димитров Иванов, д.м.
АД “Доцент”

Д-р Бранимир Николов Каназирев, д.м.
АД “Доцент”