Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Процедури за заемане на академична длъжност „главен асистент“


​                                                             
                                         ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, бр. 8 / 28 януари 2020 г.


_____________________________________________________________________________________________


Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Химия"

Специалност: „Аналитична химия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 26.06.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика"

Специалност: „Биохимия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.07.2020 от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Фармацевтична химия"

Специалност: „Фармацевтична химия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.06.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Фармация"

Първично звено: Катедра „Организация и икономика на фармацията"

Специалност: „Управление на общественото здраве"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.06.2020 г. от 14.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Микробиология и вирусология"

Специалност: „Микробиология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", УС „Обща медицина" и Клиника „Ревматология" към УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна

Специалност: „Обща медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.06.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Медицина"

Първично звено: Първа катедра по вътрешни болести, УС по Ревматология, и Клиника по ревматология на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна

Специалност: „Ревматология"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 30.06.2020 г. от 12.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"

Специалност: „Епидемиология" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"

Специалност: „Епидемиология" (БЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 12.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Хигиена и епидемиология"

Специалност: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.06.2020 г. от 09.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"

Специалност: „Управление на обществено здраве" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.06.2020 г. от 14.30 ч.

____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания", УС „Оптометрист" и към „СБОБАЛ - Варна" ЕООД

Специалност: „Очни болести" (БЕО и АЕО) - двама

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.06.2020 г. от 08.30 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Обществено здравеопазване"

Първично звено: Катедра „Икономика и управление на здравеопазването"

Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)" (БЕО и АЕО)

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.07.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Детска дентална медицина"

Специалност: „Детска дентална медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.07.2020 г. от 10.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Детска дентална медицина"

Специалност: „Детска дентална медицина"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.07.2020 г. от 11.00 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Пародонтология и дентална имплантология"

Специалност: „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.07.2020 г. от 14.15 ч.

_____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"

Специалност: „Оперативно зъболечение и ендодонтия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.07.2020 г. от 15.30 ч.

 _____________________________________________________________________________________________

 

Структурно звено: Факултет „Дентална медицина"

Първично звено: Катедра „Орална хирургия"

Специалност: „Орална хирургия"

 

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 01.07.2020 г. от 13.00 ч.

 _____________________________________________________________________________________________