Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ЗА ВАС СТУДЕНТИ


ДЕЙНОСТИ – студенти

Информационна дейност:

Стипендии, конкурси, обучения, събития;
Работни позиции и стажантски програми;
Тенденциите и динамиката на пазара на труда;
Ресурсен център с материали в областта на кариерното развитие.

Кариерно консултиране:

Професионално ориентиране – дефиниране и насърчаване на интереси, лични качества, умения и професионална пригодност;
Планиране и изготвяне на личен план за кариерно развитие;
Подпомагане при търсене и задържане на работна позиция.

Обучение и сертификация:

Обучения в ефективни стратегии за търсене на работа и създаване на лично портфолио;
Практическо обучение при подготовка на документи за кандидатстване за стаж и работа, явяване на интервю и представяне на работното място;Организиране на тренинги за развиване на индивидуални умения - комуникация, презентиране, работа в екип, мотивация, обслужване на клиенти, офис умения и други, според изискванията на пазара на труда.

        


        

        


Facebook