Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Кариерен център

​Центърът за кариерно развитие в Медицински университет - Варна е създаден с решение на Ректорски съвет протокол №102/06.11.2006г., като обслужващо звено в структурата на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” Варна. През юни 2007г. той става част от мрежата на университетските кариерни центрове в България, изградени и подпомагани от Фондация на бизнеса за образованието и JobTiger. Центърът за кариерно развитие към МУ-Варна участва в учредяването на Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във Висшето образование.

Основните дейности на Центъра за Кариерно развитие в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” Варна са:

  • Информационна дейност - проучва възможности за работни места за професионално подготвени специалисти в областта на медицината и здравеопазването. Предоставя информация на студентите за наличието на свободни работни места в страната и чужбина, стажантски програми, конкурси, стипендии и др.
  • Консултантска дейност - консултира студентите в подготовката им при кандидатстване за работа - съставяне на автобиография, мотивационно писмо, провеждане на интервю; подпомага кариерното развитие и ориентиране на студентите и възпитаниците на МУ-Варна.
  • Сътрудничество и връзки – осъществява връзки на студентите и младите специалисти с работодателите.

Основни целеви групи на ЦКР в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” Варна са:

  • Студенти;
  • Абсолвенти;
  • Възпитаници на МУ-Варна с установена професионална реализация в страната и чужбина;

Мисия на ЦКР е да реализира и подпомага ефективното взаимодействие между академичната общност, обучаващите се в МУ-Варна и бизнеса, като работи за пълноценната професионална реализация и кариерно развитие на студентите и младите специалисти от Медициснки университет-Варна чрез предоставяне на информация и осъществяване на консултантска дейност.​

Кариерно планиране и развитие

​Студенти и млади специалисти

Работодатели

Регистрация

Полезни връзки

Контакти