Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Информация Курсове 2016

​​​Курсове за 2016 ( План-разписание за курсове и индивидуални обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването2016 (допълнено към 30.05.2016г.​ ).

 • План-разписанието за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването съдържа тематики на обученията по предложение на ръководителите на катедри и УС.
 • План-разписанието се утвърждава от Заместник-ректор КНС и се публикува в сайта на МУ-Варна.
 • Зая​вки​ за участие се приемат в отдел СДО при МУ-Варна, ул.М.Дринов № 55, в часовете от 1300 ч. до 1600 ч. всеки работен ден, по пощата или на електронна поща sdo@mu-varna.bg , ( за връзка: 052/677-016;
 • Индивидуалните обучения се организират с датата на започване минимум 1 седмица след заявяването им;
 • При одобрение, за започване на обучението се издава от Зам.-ректор КНС Учебна карта-направление с информация за обучението;
 • Одобрения кандидат следва да заплати такса по сметката на МУ-Варна, да предостави вносна бележка и да получи Учебна карта - направление, която да предаде на ръководителя на обучението;
 • След приключване на курса ръководителят на обучението писмено информира
  Отдел СДО за успешно преминато обучение.
 • Заместник-ректорът по КНС/Ректора на МУ-Варна издава удостоверение за преминато обучение.

Т А К С И

Таксите за провеждане на обучения са определени с решение на Академичен съвет при МУ-Варна, за 1 учебен /работен/ ден както следва:

 • 10 лева - за обучение без използване на апаратура;
 • 30 лева - за обучение с използване на апаратура.
 
 • 3250 лева - за курс „Дентална имплантология"
 • 600 лева - за курс „Основи на денталната имплантология"
 • 400 лева - за курс „Въведение в денталната имплантология"
 • 1800 лева – за курс „Амбулаторна Орална хирургия"
 • 100 лева – за курс „Съвременна подкрепа за кърмене"
 • 120 лева - за курс „Характеристики на Аутизма. Диагностика. Терапевтични методи и подходи в детска възраст"