Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Медицински колеж

Медицинският колеж е структурата с най-стара история и традиции. Създаден през 1942 г. като Училище за милосърдни сестри, от 1944 до 1997 учебното заведение претърпява редица трансформации – Институт за медицински сестри, Училище за акушерки, Обединено медицинско училище, Полувисш медицински институт. От 1997 година Медицинският колеж е част и основно звено в структурата на Медицински университет – Варна. 

Тук се осъществява подготовка на професионален бакалавър по специалностите помощник-фармацевт, медицински лаборант, рентгенов лаборант, зъботехник, инспектор обществено здраве, рехабилитатор, социални дейности, медицински козметик, медицински оптик, както и обучение с цел повишване на квалификацията на придобилите медицинско и немедицинско образование.

Медицинският колеж разполага със собствена четириетажна сграда, предоставяща отлични условия за провеждане на учебна и изследователска дейност, отговаряща на съвременните изсквания за качество на обучението.

За седем десетилетия Колежът дава знания и образование на повече от  17 000 здравни специалисти. През учебната 2014/2015 година тук се обучават 518 студенти по 8 специалности.


Директор на Медицински колеж - Варна

Проф. д-р Негрин Несторов Негрев дм, дмн
гр. Варна 9002,
ул. “Марин Дринов” № 55


Зам. Директор

Доц. ​​ Диана Станчева Димитрова, ​д.​ пс​​
Адрес: Варна бул. "Цар Освободител" 84
Медицински колеж
Сл.тел: +359 52 677 261


​​