Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История и факти

​В Катедрата се обучават студенти от МУ-Варна, и от Медицинския колеж-Варна, стажант-лекари, специализанти и лекари, обучаващи се по "Обща медицина". Преподавателите от Катедрата са публикували над 1000 научни доклада и съобщения в български и чуждестранни списания и сборници.

Катедрата организира научни прояви от регионален и национален мащаб и участва в международни симпозиуми, конференции и конгреси.

Реализирани са визити на двама високо квалифицирани гинекологични и онкогинекологични хирурзи, като проф. Хенри хю Алън от Канада и проф. Невил Хакер – Сидни, Австралия. По лична покана на проф. д-р Стефан Иванов, д.м.н., Ръководител Катедра АГ и Ръководството на МУ – Варна през 2011г. беше реализирана визита на нобеловия лауреат по Медицина за 2008г. проф. Харалд Цурхаузен, които изнесе лекция на тема "The Search for Infections Agents in Human Cancer" („Връзката на инфекциозните агенти и човешкия рак"). Проф. Харалд Цурхаузен е носител на нобелова награда по Медицина зарадиоткриване на Човешкия папиломен вирус (ЧПВ) тип 16 и тип 18, причинител на предрака и рака на маточната шийка. В базата на Катедрата  по Акушерство и гинекология в СБАГАЛ – ЕООД – Варна се извършват високо- технологични оперативни интервенции включващи гинекологични и онкогинекологични операции при миома на матката, шоколадови кисти, ендометриоза, при преравони заболявания на матката шийка – конизации, радикални онкогинекологични операции включващи лимфна дисекция при рак на маточната шийка, рак на тялото на матката, рак на яйчниците и рак на вулвата. Използват се най – нови методи за диагностика и лечение както в областта на акушерството, така и в областта на гинекологията и онкогинекологията.

Катедрата обучава англоезични студенти, а така също се осъществява и обмен на студенти по Европейската програма „Еразъм". От Германия, Канада и Полша бяха осъществени индивидуални специализации на студенти. В ход е подготовката на докторантура на лекар от Германия. В Катедрата в момента се разработват 5 докторантури.

Трима от преподавателите имат признати изобретения и рационализации. В катедрата е внедрена съвременна лапароскопска диагностика и лапароскопска хирургия. Спечелен е конкурс за лапароскопски сет финансиран от Европейски програми с ръководител проф. Д-р Стефан Иванов, д.м.н. Функционира успешно Център по асистирана репродукция, като са въведени всички най-съвременни методи на "ин-витро" оплождането.