Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление

​Ръководител Катедра по Акушерство и гинекология – Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н.

Катедрен съвет – всички членове на Катедрата по Акушерство и гинекология