Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел Научна дейност и кариерно развитие

​​​

Варна 9002 
Медицински университет - Варна
ул. Марин Дринов № 55 

Заместник-ректор "Кариерно развитие, научно-изследователска дейност и СДО"
проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.
E-mail: rshishkov@mu-varna.bg

Научен секретар
проф. д-р Стоянка Попова, д.м.
E-mail: popova@mu-varna.bgnauchen_sekretar@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 057; Ет. 3, стая 317

Ръководител отдел "Научна дейност и кариерно развитие"
гл. ас. Мила Георгиева Димитрова, д.и.
E-mail: anhea@abv.bg
Тел.: +359 52 677 083; Ет. 3, стая 319; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Организатор "Кариерно развитие"
Ваня Купенова Димитрова 
E-mail: career_center@mu-varna.bgdoktorantite@abv.bgkariera@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 084; Ет. 3, стая 319; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Организатор "Научна дейност"
Мирослава Пламенова Николова 
E-mail: mira@mu-varna.bg 
Тел.: +359 52 677 056; Ет. 3, стая 318; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.

Организатор "Научна дейност"
Кристалина Емилова Минкова 
E-mail: naukamu@gmail.com
Тел.: +359 52 677 084; Ет. 3, стая 319; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч

Организатор "Научна дейност" 
Биляна Стоянова Найденова
E-mail: bilyana.naydenova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 084; Ет. 3, стая 319; Приемно време от 14.30 ч. до 17.00 ч.