Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Общежития и столове

Ново класиране за учебната 2018/2019 година, за студентските общежития на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна​


СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 35, ул. „Петър Райчев",  гр.Варна, за учебната 2018/2019 г.​

__________________________________________________________


​Студентските общежития на Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" Варна  са жилищни сгради - публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Медицински университет и са предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти - редовно обучение.

В студентските общежития се създават възможности за продължаване на учебния процес в извън аудиторни условия и за пълноценен отдих, като се обособяват помещения за самостоятелна учебна работа, за домакинско-битови нужди и др., съобразно специфичните особености за обучение и бит на учащите се и възможностите на сградния фонд.

Студентският стол на Медицински университет „Проф.д-р П. Стоянов" Варна  е специализиран обект, който осъществява столово хранене на студенти, докторанти и специализанти и се намира в сградата на студентско общежитие блок 35. Към студентски стол има разкрити обекти за раздаване на храна в студентско общежитие блок 3 и Факултета по дентална медицина.

В двора на сграда Ректорат към МУ-Варна е разположено заведението "Quantum Satis", което е друг обект към Студентски общежития и столове, осигуряващ столово хранене в приятна обстановка. Седмичното му меню може да разгледате тук.

Студентски общежития и столове отговарят за въпроси, касаещи социално-битовия живот на студенти настанени в общежитията. За въпроси свързани с подаването на документи за настаняване в общежитията - телефон за връзка: 052/677-015.


Контакти:

Ръководител Студентски общежития и столове

Ивайло Новаков

Тел. 0878 951773 - телефонът за връзка е само по въпроси, касаещи живота в общежитията.

e-mail: Ivaylo.Novakov@mu-varna.bg

 Счетоводител

Елена Димитрова

Тел: 052/ 306 203

e-mail: Elena.Dimitrova@mu-varna.bg

 Управител студентско общежитие блок 35

Рени Тодорова

Тел. 0878 951768

 
Управител студентско общежитие блок 3

Владислав Димитров

Тел. 0878 951771