Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Стипендии

 
 

Правила за отпускане на стипендии в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна


*****

„Кампания за стипендии по проект “Студентски стипендии – фаза 1“ за летен семестър на учебната 2016/2017 г“


„Информация за стипендии попроект „Студентски стипендии – фаза 1“ ​