Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити

Държавният изпит на специалност „Управление на здравните грижи“ след  друго ОКС на 01.06.2018 г., ще се проведе в Медицински колеж, Зала „А“ от 08.30 ч. 
Защита на дипломна работа на специалност „Управление на здравните грижи“ след бакалавър по УЗГ на 06.06.2018 г., ще се проведе в Медицински колеж, Зала „А“ от 08.30 ч. 
Държавният изпит на специалност „Управление на здравните грижи“ след бакалавър по УЗГ на 08.06.2018 г., ще се проведе в Медицински колеж, Зала „А“ от 08.30 ч.


Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на защита на дипломни работи за специалност „Обществено здравеопазване“,  ОКС „Магистър“ и специалност „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“  ОКС „Магистър“

Заповед за промяна на дата за провеждане на държавен изпит за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Бакалавър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавни изпити за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ ОКС „Бакалавър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност Фармацевтичен мениджмънт

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“


Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и ликвидационна сесия за специалност „Фармацевтичен мениджмънт“

​***

Акушерка***

      Медицинска сестра ***

     Здравен мениджмънт


Изпитни дати за специалност “Здравен мениджмънт“ ОКС „Магистър“/след ОКС „Бакалавър“ по сп. „Здравен мениджмънт“/, I-ри курс, летен семестър на учебна 2017/2018 г.

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Магистър“ /след област здравеопазване и спорт/, II – ри курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Изпитни дати специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Магистър“ /след област здравеопазване/ II-ри курс, зимен семестър

Изпитни дати на специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС Бакалавър, IV курс, летен семестър на учебна 2017/2018 година                                                                                                              

 ***

Управление на здравните грижи

                                                                                                   
Държавен изпит за специалност "Управление на здравните грижи"- след завършена друга ОКС, ОКС "Магистър" ще се проведе на 06.03.2018 г. от 08.30 ч. в Медицински колеж-Варна, ет. 4, зала „А“.

Защита на дипломна работа за специалност "Управление на здравните грижи"- след завършена друга ОКС, ОКС "Магистър" ще се проведе на 09.03.2018 г.  от 08.30 ч. в Медицински колеж-Варна, ет. 3, зала 312.

 

Изпитни дати за специалност „Управление ма здравните грижи“ ОКС „Магистър“ /след бакалавър/, I–ри курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ , I– ри курс,  летен семестър на учебна 2017/2018 г. 

Изпитни дати , специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“ (след друга ОКС), курс, летен семестър, учебна 2017/2018 г.

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“, II–ри курс,  летен семестър на учебна 2017/2018 г. 
                                                                                                                
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


  ***

Опазване и контрол на общественото здраве


Изпитни дати за специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ ОКС „Магистър“ , II–ри курс, летен семестър на учебна 2017/2018 г.

***

Фармацевтичен мениджмънт


 
***
Оптометрист


***
Логопедия