Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

Заповеди за провеждане на държавни изпити

Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" за уч. 2016/2017 г.​

Промяна на изпитна комисия за провеждане на защита на дипломна работа на студенти от специалност „ Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 

Заповед за промяна на изпитна комисия за държавен изпит за специалностите "Медицинска сестра"и „Акушерка“

Заповед за промяна на изпитна комисия за държавен изпит за специалност "Медицинска сестра"

Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Опзаване и контрол на общественото здраве" за уч. 2016/2017 г.​

Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Управление на здравните грижи " и „Здравен мениджмънт" за уч. 2016/2017 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит за студентите от специалност "Медицинска сестра " и „Акушерка" за уч. 2016/2017 г.

​***

Акушерка


 

***

      Медицинска сестра ***

     Здравен мениджмънт
                                                                                                               

 ***

Управление на здравните грижи

                                                                                                               

                                                                                                                
                                                                                                                 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА  ***

Опазване и контрол на общественото здраве***

Фармацевтичен мениджмънт


 

***
Оптометрист