Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

Заповеди за провеждане на държавни изпити


​***

Акушерка

 

***

      Медицинска сестра


 ***

     Здравен мениджмънт                                                                   

 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи ***

Управление на здравните грижи
                                                                               
                            
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА  ***

Опазване и контрол на общественото здраве***
Логопедия