Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия​***

Заповеди за провеждане на държавни изпити

Заповед за провеждане на редовна, поправителна и ликвидационна изпитна сесия за студентите от специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" , ОКС „магистър" за учебната 2019-2020 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна и ликвидационна изпитна сесия за студентите от специалност „Оптометрист" , ОКС „магистър" за учебната 2019-2020 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна и ликвидационна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите  “Медицинска сестра“ и „Акушерка“,ОКС „бакалавър“ за учебната 2019-2020 г.


Заповед за провеждане на редовна, поправителна, ликвидационна и извънредна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите “Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ и „Фармацевтичен мениджмънт“ , ОКС „магистър“ за учебната 2019-2020 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна, ликвидационна и извънредна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите “Здравен мениджмънт“ и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ , ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за учебната 2019-2020 г.

Изменение на заповед за провеждане на поправителен държавен изпит и ликвидационна държавна изпитна сесия по специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“ за учебната 2019-2020 г.


​***

Акушерка


***

      Медицинска сестра


 ***

     Здравен мениджмънт

Извънредна изпитна сесия, от 25.09.2020 до 05.10.2020,  за спецаилност "Здравен мениджмънт", ОКС - Бакалавър


 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи ***

Управление на здравните грижи

 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


  ***

Опазване и контрол на общественото здраве