Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити

Заповед за провеждане на редовна, поправителна и ликвидационна изпитна сесия за студентите от специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" , ОКС „магистър" за учебната 2019-2020 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна и ликвидационна изпитна сесия за студентите от специалност „Оптометрист" , ОКС „магистър" за учебната 2019-2020 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна и ликвидационна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите  “Медицинска сестра“ и „Акушерка“,ОКС „бакалавър“ за учебната 2019-2020 г.


Заповед за провеждане на ликвидационна държавна изпитна сесия за студентите от специалност “Здравен мениджмънт“  за учебната 2018-2019 г.

Заповед за провеждане на ликвидационна държавна изпитна сесия за студентите от специалност “Фармацевтичен мениджмънт “, ОКС „магистър“ за учебната 2018-2019 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна, ликвидационна и извънредна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите “Фармацевтичен мениджмънт и грижи“ и „Фармацевтичен мениджмънт“ , ОКС „магистър“ за учебната 2019-2020 г.

Заповед за провеждане на редовна, поправителна, ликвидационна и извънредна държавна изпитна сесия за студентите от специалностите “Здравен мениджмънт“ и „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи“ , ОКС „бакалавър“ и „магистър“ за учебната 2019-2020 г.

Изменение на заповед за провеждане на поправителен държавен изпит и ликвидационна държавна изпитна сесия по специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „бакалавър“ за учебната 2019-2020 г.


Държавеният изпит за специалност „Управление на здравните грижи" ОКС „магистър" на  06.03.2020г. ще се проведе в зала 312 МК от 8.30ч.

Защитата на дипломна работа за специалност „Управление на здравните грижи" ОКС „магистър" на 12.03.2020г.  ще се проведе в зала 211 МК от 8.30ч.


​***

Акушерка


***

      Медицинска сестра


 ***

     Здравен мениджмънт

 г.


 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи


 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


  ***

Опазване и контрол на общественото здраве

***

Фармацевтичен мениджмънт

 Фармацевтичен мениджмънт и грижи”, ОКС Магистър”, 2 курс, летен семестър, учебна 2019/2020 г.

***

Фармацевтичен мениджмънт и грижи


***
Оптометрист


***
Логопедия