Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити

​***

Акушерка


 

***

      Медицинска сестра ***

     Здравен мениджмънт
                                                                                                               

 ***

Управление на здравните грижи

                                                                                                   

Изпитни дати специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ I-ви курс

Изпитни дати специалност „Управление на здравните грижи“ - след бакалавър по УЗГ, ОКС „Магистър“ I-ви курс

           

                                                                                                                
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА  ***

Опазване и контрол на общественото здраве***

Фармацевтичен мениджмънт


 

***
Оптометрист