Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

           Държавните изпити и защита на дипломни работи за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС     „Магистър“ ще се проведат в следните зали: 
На 02.06.2017 - Зала „А“ на Медицински колеж-Варна
На 06.06.2017 - Зала 215 на Медицински колеж-Варна
На 09.06.2017 - Зала „А“ на Медицински колеж-ВарнаДържавните изпити и защита на дипломни работи за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на дати 14.06.2017, 15.06.2017 и 22.06.2017 ще се проведат в I-ва  аудитория на МУ-Варна

Заповеди за провеждане на държавни изпити


Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" за уч. 2016/2017 г.​

Промяна на изпитна комисия за провеждане на защита на дипломна работа на студенти от специалност „ Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ 

Заповед за промяна на изпитна комисия за държавен изпит за специалностите "Медицинска сестра"и „Акушерка“

Заповед за промяна на изпитна комисия за държавен изпит за специалност "Медицинска сестра"

Заповед за провеждане на поправителна сесия на държавен изпит/ защита на дипломна работа за студентите от специалност "Фармацевтичен мениджмънт " за уч. 2016/2017 г.

Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Опзаване и контрол на общественото здраве" за уч. 2016/2017 г.​

Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Управление на здравните грижи " и „Здравен мениджмънт" за уч. 2016/2017 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит за студентите от специалност "Медицинска сестра " и „Акушерка" за уч. 2016/2017 г.

​***

Акушерка

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Акушерка" І курс, ОКС „Бакалавър"

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Акушерка" ІI курс, ОКС „Бакалавър"

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Акушерка" ІII курс, ОКС „Бакалавър"

***

      Медицинска сестра

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Медицинска сестра" І курс, ОКС „Бакалавър"

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Медицинска сестра" ІI курс, ОКС „Бакалавър"

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Медицинска сестра" ІII курс, ОКС „Бакалавър"


 ***

     Здравен мениджмънт

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър" I, II и III курс

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Здравен мениджмънт" ОКС „Магистър" /след област Здравеопазване/ I курс

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Здравен мениджмънт" ОКС „Магистър" /след област Обществени науки/ I курс

                                                                                                                 ***


  

  ***

Управление на здравните грижи

                                                                                                                 ***


                                                                                                                
                                                                                                                 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Рехабилитация ,морелечение, уелнес и СПА", ОКС „Магистър" I курс

   ***  ***

Опазване и контрол на общественото здраве

 ***

Опазване и контрол на общественото здраве с име „Изпитни дати за летен семестър за специалност „Опазване и контрол на общественото здраве", ОКС „Магистър" I курс

***

Фармацевтичен мениджмънт

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Фармацевтичен мениджмънт" І курс, ОКС „Магистър" 


  *** 

 


*
**
Оптометрист

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Оптометрист" І курс, ОКС „Магистър"


                                                                                                                ***