Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

Заповеди за провеждане на държавни изпити


Заповед за промяна на изпитна комисия за държавен изпит за специалностите "Медицинска сестра"и „Акушерка“

Заповед за промяна на изпитна комисия за държавен изпит за специалност "Медицинска сестра"

Заповед за провеждане на поправителна сесия на държавен изпит/ защита на дипломна работа за студентите от специалност "Фармацевтичен мениджмънт " за уч. 2016/2017 г.

Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Опзаване и контрол на общественото здраве" за уч. 2016/2017 г.​

Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Управление на здравните грижи " и „Здравен мениджмънт" за уч. 2016/2017 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит за студентите от специалност "Медицинска сестра " и „Акушерка" за уч. 2016/2017 г.

​***

Акушерка

***

      Медицинска сестра

 ***

     Здравен мениджмънт

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“ IV курс 

                                                                                                                 ***


  

  ***

Управление на здравните грижи

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Управление на здравните грижи“ І курс, ОКС „Бакалавър

                                                                                                                 ***


                                                                                                                
                                                                                                                 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

   ***  ***

Опазване и контрол на общественото здраве

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Опазване и контрол на общественото здраве" ІІ курс, ОКС „Магистър"

 ******

Фармацевтичен мениджмънт

  *** 

 


*
**
Оптометрист
Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Оптометрист" І курс, ОКС „Магистър" 
                                                                                                                ***