Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ КЪМ ФОЗ - УЧЕБНА 2018/2019 г.


Заповеди за провеждане на държавни изпити

Държавният изпит на 18.09.2019г. за специалност Управление на здравните грижи – след други ОКС, ще се проведе във Факултета по Дентална медицина ет. -1, Зала 17.


​***

Акушерка

Изпитни дати за специалност „Акушерка ", ОКС „Бакалавър", I-ви курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година


Изпитни дати за специалност „Акушерка ", ОКС „Бакалавър", III-ти курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

***

      Медицинска сестра ***

     Здравен мениджмънтИзпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър", II-ри курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

                                                                  

 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи ***

Управление на здравните грижи

                                                                               

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър", I-ви курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър", II-ри курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

                           
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА  ***

Опазване и контрол на общественото здраве***

Фармацевтичен мениджмънт

 

***

Фармацевтичен мениджмънт и грижи***
Оптометрист