Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити

Извънредна изпитна сесия за студенти с неуспешно положени изпити от предходна година в периода от 27.09. до 05.10.2018год. включително, с изключение на 01.10.2018год.
За явяване на изпит за извънредна сесия и за консултации, студентите заплащат такси, определени от Академичен съвет.


Държавният изпит на специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“, ОКС „Магистър“ ще се проведе на 25.09.2018 год. от 08.30 ч. , в РЗИ - гр. Варна, ет. 4 (ул. „Брегалница“ 3).
 
Защита на дипломна работа на специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“, ОКС „Магистър“ ще се проведе на 25.09.2018 год. от 08.30 ч., в РЗИ - гр. Варна, зала „Панорама“ 2 (ул. „Брегалница“ 3).


Държавният изпит на специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“ ще се проведе на 14.09.2018 год. от 08.30 ч. , в зала „А“ на Медицински колеж – гр. Варна.


Държавна изпитна сесия за явяване на държавен изпит на специалности „Здравен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“, „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ и специалност „Фармацевтичен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ ще се проведе на 14.09.2018 год. от 08.30 ч. , в първа Аудитория на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.


Държавна изпитна сесия за защита на дипломна работа на специалности „Здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ и специалност „Фармацевтичен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ ще се проведе на 14.09.2018 год. от 08.30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна (ет. 2, стая 208).


Заповед за определяне на дата и изпитна комисия за провеждане на ликвидационна държавна изпитна сесия за специалност „Управление на здравните грижи" ОКС „Магистър" (след др. ОКС)Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Оптометрист“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на защита на дипломни работи за специалност „Обществено здравеопазване“,  ОКС „Магистър“ и специалност „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“  ОКС „Магистър“

Заповед за промяна на дата за провеждане на държавен изпит за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Бакалавър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавни изпити за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ ОКС „Бакалавър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност Фармацевтичен мениджмънт

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“


Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и ликвидационна сесия за специалност „Фармацевтичен мениджмънт“

​***

Акушерка

Специалност „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“, I курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.
Специалност „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“, II курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.

Специалност „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“, III курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.

***

      Медицинска сестра

 ***

     Здравен мениджмънт


Специалност „Здравен мениджмънт“, ОКС „Бакалавър“, III курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.
  
                                                                   

 ***

Управление на здравните грижи

Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, I курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.
Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, II курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.
Специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“(след друго ОКС), I курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.

                                                                                                                
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

Специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“, ОКС „Магистър“, I курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве

Специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“, ОКС „Магистър“, I курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.

***

Фармацевтичен мениджмънт


Специалност „Фармацевтичен мениджмънт“, ОКС „Магистър“, I курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.
Специалност „Фармацевтичен мениджмънт“, ОКС „Магистър“, II курс, септемврийска поправителна сесия за учебната 2017-2018 г.

 
***
Оптометрист***