Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесияИзпитни дати специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Магистър“ /след област Обществени науки/ II-ри курс, зимен семестър 2017/2018 г.

Изпитни дати специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Магистър“ /след област здравеопазване/ II-ри курс, зимен семестър


                                                                                                               

 ***

Управление на здравните грижи

                                                                                                   

Изпитни дати специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ I-ви курс

Изпитни дати специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ II-ри курс, зимен семестър учебна 2017/2018 г.

Изпитни дати специалност „Управление на здравните грижи“ - след бакалавър по УЗГ, ОКС „Магистър“ I-ви курс

Изпитни дати специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Магистър“ /след друга ОКС/ I-ви курс, зимен семестър 2017/2018 г.

           

                                                                                                                
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


Изпитни дати специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ ОКС „Магистър“ I-ви курс учебна 2017/2018 г.

Изпитни дати специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ – ОКС „магистър“ II – ри курс

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве


Изпитни дати специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ ОКС „Магистър“ II-ри курс, зимен семестър 2017/2018 г.

***

Фармацевтичен мениджмънт

Изпитни дати специалност „Фармацевтичен  мениджмънт“ ОКС „Магистър“ II-ри курс, зимен семестър на учебна 2017/2018 г.

 

***
Оптометрист