Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ КЪМ ФОЗ - УЧЕБНА 2018/2019 г.


Заповеди за провеждане на държавни изпити

Държавния изпит и защитите на дипломна работа за специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“ на 03.06.2019 и 06.06.2019г. ще се проведат в “Зала А” на МК от 8,30

Държавния изпит за специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“ на 10.06.2019 ще се проведат в “Зала 313” на МК от 8,30
​***

Акушерка

Изпитни дати за специалност „Акушерка ", ОКС „Бакалавър", I-ви курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година


Изпитни дати за специалност „Акушерка ", ОКС „Бакалавър", III-ти курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

Изпитни дати за специалност „Акушерка ", ОКС „Бакалавър", I-ви курс, летен семестър, учебна 2018/2019 година

Изпитнидати за специалност „Акушерка ",ОКС „Бакалавър", II-ри курс, летен семестър, учебна 2018/2019 година

Изпитни дати за специалност „Акушерка ", ОКС „Бакалавър", III-ти курс, летен семестър, учебна 2018/2019 година

***

      Медицинска сестраИзпитни дати за специалност „Медицинска сестра", ОКС „Бакалавър", III-ти курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

Изпитни дати за специалност „Медицинска сестра ", ОКС „Бакалавър", I-ви курс, летен семестър, учебна 2018/2019 година

Изпитни дати за специалност „Медицинска сестра ", ОКС „Бакалавър", II -ри курс, летен семестър, учебна 2018/2019 година

Изпитни дати за специалност „Медицинска сестра ", ОКС „Бакалавър", III-ти курс, летен семестър, учебна 2018/2019 година


 ***

     Здравен мениджмънтИзпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт", ОКС „Бакалавър", II-ри курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година


                                                                   

 ***

     Здравен мениджмънт и медико-социални грижи

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт и медико-социални грижи", ОКС „Магистър", I-ви курс, летен семестър, учебна 2018/2019 година ***

Управление на здравните грижи

                                                                               

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър", I-ви курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

Изпитни дати за специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Бакалавър", II-ри курс, септемврийска сесия, учебна 2018/2019 година

                           

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве


Изпитни дати за специалност „Оптометрист", ОКС „Магистър",I-ви курс, летен семестър,учебна 2018/2019 година


***