Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

Заповеди за провеждане на държавни изпити


Заповед за провеждане на ​държавен изпит за студентите от специалност "Управление на здравните грижи " и „Здравен мениджмънт" за уч. 2016/2017 г.

Заповед за провеждане на държавен изпит/ защита на дипломна работа за студентите от специалност "Фармацевтичен мениджмънт " за уч. 2016/2017 г. и извънреден държавен изпит/защита на дипломна работа за студентите от специалност „Здравен мениджмънт" за уч. 2015/2016 г.

 

Заповед за провеждане на държавен изпит за студентите от специалност "Медицинска сестра " и „Акушерка" за уч. 2016/2017 г.

​***

 

Акушерка

 

Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Акушерка" ІI курс, ОКС „Бакалавър"

Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Акушерка“ III курс, ОКС „Бакалавър

 

***

 

      Медицинска сестра


Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Медицинска сестра“ І курс, ОКС „Бакалавър​​

Изпитни дати за зимен семестър за специалност„Медицинска сестра“ II курс, ОКС „Бакалавър

Изпитни дати за зимен семестър за специалност„Медицинска сестра“ III курс, ОКС „Бакалавър


 ***

 

     Здравен мениджмънт


Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Здравен мениджмънт“ ІII, III и IV курс, ОКС „Бакалавър


Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт" (след  област здравеопазване), ОКС „ Магистър", I-ви курс, зимен семестър на учебна 2016-2017 г.

 

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт" (след  област обществени науки), ОКС „ Магистър", I-ви курс, зимен семестър на учебна 2016-2017 г.

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт" (след бакалавър по здравен мениджмънт), ОКС „ Магистър", I-ви курс, зимен семестър на учебна 2016-2017 г.

 

Изпитни дати за специалност „Здравен мениджмънт" (след обществени науки), ОКС „ Магистър", II-ри курс, зимен семестър на учебна 2016-2017 г.

 

 ***

Управление на здравните грижи

Изпитни дати за летен семестър за специалност „Управление на здравните грижи“ І курс, ОКС „Бакалавър


Изпитни дати за летен семестър за специалност „Управление на здравните грижи“ І курс, ОКС „Магистър след бакалавър

 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА


Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА " І курс, ОКС „Магистър"


   ***


Опазване и контрол на общественото здраве

 

 

Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Опазване и контрол на общественото здраве" І курс, ОКС „Магистър"

 

Изпитни дати за зимен семестър за специалност „Опазване и контрол на общественото здраве" ІІ курс, ОКС „Магистър"

 ***

Фармацевтичен мениджмънт

  *** 

 


Оптометрист

***