Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия


Заповеди за провеждане на държавни изпити


Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Оптометрист“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на защита на дипломни работи за специалност „Обществено здравеопазване“,  ОКС „Магистър“ и специалност „Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт“, ОКС „Магистър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“  ОКС „Магистър“

Заповед за промяна на дата за провеждане на държавен изпит за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Бакалавър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавни изпити за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ ОКС „Бакалавър“

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност Фармацевтичен мениджмънт

Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Управление на здравните грижи“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“


Заповед за определяне на дати и изпитни комисии за провеждане на държавен изпит и защита на дипломни работи за специалност „Здравен мениджмънт“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и ликвидационна сесия за специалност „Фармацевтичен мениджмънт“

​***

Акушерка

Изпитни дати на специалност „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“, I курс, II (летен) семестър, за учебната 2017-2018 г.

Изпитни дати на специалност „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“, IIкурс, IV(летен) семестър, за учебната 2017-2018 г.


***

      Медицинска сестраИзпитни дати на специалност „Медицинска сестра“, ОКС „Бакалавър“, I курс, II (летен) семестър, за уч. 2017-2018 г. ***

     Здравен мениджмънт


  
                                                                                                 

 ***

Управление на здравните грижи


                                                                                                                
 ***

Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА

Изпитни дати на специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“, ОКС „Магистър“, курс, II (летен) семестър, за учебната 2017-2018 г.

  ***

Опазване и контрол на общественото здраве***

Фармацевтичен мениджмънт

Изпитни дати на специалност „Фармацевтичен мениджмънт“, ОКС „Магистър“, I курс, II (летен) семестър, за учебната 2017-2018 г.


 
***
Оптометрист***