Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Изпитна сесия

График за зимна поправителна сесия, уч.2018/2019 г.

График за зимна редовна изпитна сесия, уч.2018/2019 г.


Специалност „Инспектор по обществено здраве“ - I курс