Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Конкурс за неклинични специалности, за дентални специалности и специалност Обща медицина

Класиране за Обща медицина 

Класиране за дентални специалности

Класиране за неклинични специалности

 

Обява

 

Класираните кандидати е необходимо да представят в отдел СДО на МУ – Варна в срок до 13.03.2017г.:

актуалнa снимкa – 1 брой, цветнa, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5) като на гърба на снимката се изписва име и специалност.  

 

Заповедите за регистриране на специализантите  ще бъдат изпратени с обратна разписка по пощата. Начална дата на обучение: 01.03.2017г.