Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Конспекти

  • I-ви курс
Химия
Български език
  • II-ри курс
Биохимия


  • III-ти курс
Патофизиология теория
Патофизиология-практически изпит
ПДДМ 

Клиника на консервативното зъболечение