Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Конспекти

  • I-ви курс
Химия
Цитология
Български език
  • II-ри курс
Анатомия
Биохимия


  • III-ти курс
Патофизиология теория
Патофизиология-практически изпит
ПДДМ 

  • V-ти курс
Дерматовенерология
Очни болести
Психиатрия
Невролог​ия​​
Клиника по ОЛЧХ
Клиника на консервативното зъболечение