Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Конспекти

Конспекти за зимна сесия 2016/2017г:
  • I-ви курс
Химия
  • II-ри курс
Биохимия

  • III  -ти курс
Патофизиология теорияКонспекти за лятна сесия 2015-2016 година:
  • I-ви курс
Биология
Биофизика
Български език
Латински език

  • II-ри курс

Английски език
Български език
Немски език
Физиология
Медицина на​ бедствените ситуации
Пропедевтика на протетичната дентална медицина

Хигиена и епидемиология


  • урс
я
е
Пропедевтика на оралната и лицево-челюстна хирургия и СОД​
Хирургия, анестезиология и спешни състояния
УНГ

  • IV-ти курс
Акушерство и гинекология
Вътрешни болести
Педиатрия
Клинична дентална алергология


  • V-ти курс

Клиника на детската дентална медицина
Клиника на оралната и лицево-челюстна хирургия
Клиника на консервативното зъболечение
Клиника на протетичната дентална медицина​
Пародонтология и ЗОЛ
Ортодонтия


Конспекти за Държавен изпит:


Конспекти за зимна сесия 2015/2016г:
  • I-ви курс
Физика
Химия
Цитология