Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Конспекти

I-ви​ курс:

Конспект по "Български език за медици" 

Конспект по "Биофизика"

Конспект по "Латински език и медицинска терминология"

Конспект по "Биология на човека"

Kонспект по "Mедицинска физика" 

Конспект по "Химия"

Конспект по "Ци​тология, обща хистология и обща ембриология на човека"


​II-ри​ курс​:

III-ти курс:

​Kонспект по "Микроби​​ология "

Конспект по "Обща и оперативна хирургия"

Конспект по " Обща патология"

Конспект по " Патофизиология"

Конспект по "Пропедевтика на вътрешните болести"

Конспект по "Хигиена и екология"

Конспект по "Медицинска етика"

Конспект по " Медицинска психология"

Конспект по " Литература, хигиена и екология"


IV-ти курс:

Конспект по "Фармакология"

Конспект по "Вътрешни болести I-част "

Конспект по "Клинична лаборатория"

Конспект по  "Клинична патология" 

Конспект по "Ушни, носни и гърлени болести"

Конспект  по "Медицинска генетика"

Конспект по "Нервни болести "

Конспект по "Неврохирургия"

Конспект по "Обща медицина"

Конспект по "Очни болести"

Конспект по "Професионални заболявания"

Конспект по "Рентгенология, и радиология "

Конспект п​о "Физиотерапия и  рехабилитация " 

Обща медицина-литература

Литература по Фармакология


V-ти курс:

Конспект по „Aкушерство и гинекология" 

Конспект по „Анестезиология и интензивно лечение"

Конспект по "Вътрешни болести II част"

Конспект по "Дерматология и венерология"

Конспект  по "Педиатрия"

Конспект по  " Епидемиология,инфекциозни болести, медицинска паразитология и тропическа медицина"

Конспект по "Клинична фармакология"

Конспект по "Ортопедия и травматология" 

Конспект по "Съдебна медицина и деонтология"

Конспект по "Урология"

Конспект по "Хирургически болести"

Конспект по "Психиатрия"


 Държавни изпити:

Конспект по Обща медицина

Конспект по "Хирургически болести" в Катедрата по хирургически болести

Конспект по "Вътрешни болести"

Конспект по "Акушерство и гинекология"

Конспект по "Детски болести"

Конспект по "Хирургически болести" в Катедрата по обща и оперативна хирургия

Конспект по "Инфекциозни болести, епидемиология, хигиена и социална медицина"

Акушерство и гинекология- литература