Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

КонспектиКонспекти по Хирургия


Конспекти по Анатомия

Конспекти за спец.​ Инспектор по обществено здраве

Конспекти по Хигиенни дисциплини

Конспекти по Физиология

Конспект по Физиология - акушерка

Конспект по Физиология - Медицинска сестра


Държавен изпит по „Епидемиология„ – практически изпит за специалност „Инспектор обществено здраве" ОКС„ Професионален бакалавър" в Медицински колеж-Варна за учебната 2013/2014 година

Конспекти за държавни изпити за 2013/2014г. по специалности към Медицински колеж

Конспекти за спец. Инспектор по обществено здравеопазване

Конспекти за спец. Помощник фармацевт

Конспекти за спец. Социални дейности

Конспект за спец. Зъботехник

Конспект по Ортодонтия за Зъботехници 2014-2015


Конспект за спец. Медицински козметик

Конспект за спец. Медицински лаборант - I-ви курс

Конспект за спец. Медицински лаборант - II-ри курс

Конспект за спец. Медицински лаборант - III-ти курс -  държавен изпит

Конспект за спец. Рехабилитатор - I-ви курс

Конспект за спец. Рехабилитатор - II-ри курс

Конспект за спец. Рехабилитатор - III-ти курс -  държавен изпит

Конспект за спец. Рентгенов лаборант - I-ви и II-ри курс

Конспект за спец. Рентгенов лаборант - III-ти курс - държавен изпит