Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Конспекти


Сециалност Инспектор по обществено здравеопазване

Конспекти семестриални изпити


Специалност Медицински козметик

Конспекти семестриални изпити 


Специалност Рехабилитатор

Конспекти семестриални изпити


Специалност Медицински лаборант

Конспекти семестриални изпити


 Специалност Рентгенов лаборант

Конспекти семестриални изпити


Специалност Медицински оптик

Конспекти семестриални изпити


Специалност Зъботехник

Конспекти семестриални изпити


Специалност Помощник фармацевт

Конспекти семестриални изпити

Конспекти семестриални изпити