Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Курсови ръководители

Списък на курсовите ръководители от Медицински колеж – Варна за тази учебна година 2013/2014 г. приет на Колежански съвет с Протокол № 3/04.07.2013 

СпециалностКурсИме на курсов ръководителТелефонЕ-mail
Помощник фармацевтIас. Антоанета Цветкова0885/650-885antoaneta_cvetkova@abv.bg
Помощник фармацевтIIас. Веселина Славова0887/496-957veselina_slavova@abv.bg­
Помощник фармацевтIIIас. Антоанета Цветкова0885/650-885antoaneta_cvetkova@abv.bg
Медицински лаборантIЙорданка Михайлова0889 015 644yordanka.mihaylova@abv.bg
Медицински лаборантIIЕмилия Георгиева0889/ 704 430emi_georgieva33@abv.bg
Медицински лаборантIIIЙорданка Михайлова0889 015 644yordanka.mihaylova@abv.bg
Рентгенов лаборантIас. д-р Р. Попова 0883 303 234rali_popova@abvb.g
Рентгенов лаборантIIСтанислава Мавродинова0889/687-714stasy08@abv.bg
Рентгенов лаборантIIIМариана Купенова0888/292-010marianek@abv.bg
ЗъботехникIНенко Цветков0897 34 67 68nenko_cvetkov@abv.bg
ЗъботехникIIСветлана Пенева0887 723-506svetlana_penewa@abv.bg
ЗъботехникIIIМихаела Варнева0898/284-677varneva@mail.bg
Инспектор по обществено здравеIас. Светлана Попова0877/550-840svenika@abv.bg
Инспектор по обществено здравеIIРосица Христова0896/828-184rosytzater@abv.bg
Инспектор по обществено здравеIIIТаня Рашкова0887/918-587t_rashkova@abv.bg
Социални дейностиIIАс. д-р Цветелина Търпоманова0887 41 84 28dr_tarpomanova@abv.bg
РехабилитаторIас. Зюмбюл Наим0887/114-251zyumbyulnsim@abv.bg
РехабилитаторIIас. Силвия Филкова0888/606-121s.filkova@abv.bg
РехабилитаторIIIас. Николай Недев0898/436-362nicky_82@abv.bg
Медицински козметикIДесислава Гешева0898 727 253desi.gesheva@abv.bg
Медицински козметикIIст. пр. Даниела Петрова0888/750-068daniela_petrova64@abv.bg
Медицински козметикIIIМаргарита Станчева0882 969 726mdaisy@abv.bg
Медицински оптикIДоц. Диана Димитрова, д.пс.0887/627-789d_stbg@abv.bg

 

​