Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Срокове и документи за записване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В І-ВИ КУРС

1. Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие).

2. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене.

3. Четири снимки паспортен формат (35 мм/45 мм).

4. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл. 313 от НК и един брой именник) – образци, които се закупуват на място от книжарницата в МУ-Варна.

5. Лична карта (оригинал и незаверено фотокопие).

6. Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2016/2017 г. Таксите можете да видите тук ​


ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИ В ПО-ГОРЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

Записването на студентите в началото на учебната година се извършва, както следва:
- за студенти с всички положени изпити – до началото на учебната година
- за студенти с изпити на септемврийска поправителна сесия – до две седмици след приключването на сесията.
При записването си студентите представят в Деканата:
- бордеро от банката за платена такса за обучение - оригинал
- документи за записване по образец /попълнен именник, подпечатан от библиотеката, че студентът не дължи книги, декларация за здравно осигуряване/
- лична карта – копие
-студентска книжка
- само за студентите от трети и четвърти курс – “Дневник за учебна практика „ проведена 30 календарни дни в съответната клиника по разпределението на Деканата по медицина,попълнена и разписана от ръководителя на стажа.