Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2017/2018 год.

Такси за кандидатстване:

  • Приемни изпити: 60 лв за един изпит ИЛИ общо 90 лв за двата изпита.
(Пример: ако кандидат-студентът има желание да се яви само на изпит по химия заплаща сумата от 60 лв, а на двата изпита (биология и химия) – 90 лв).
       
Основаниe за плащане: Такса за изпит по ...... (напр.: биология и/или химия и др.).
 
Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН.

ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентски изпит и се освобождават кръглите сираци и инвалидите със 70% и над 70% инвалидност. Полусираците, кои­то не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). При онлайн кандидатстване – сканирани оригинали на документите.


Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:
                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,   
                BIC: STSABGSF  
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

2. ПОС терминал на място в МУ-Варна с банкова карта (дебитна или кредитна). Кандидат-студентите, които не притежават такава карта, могат да посетят най-близкия за тях банков клон.

3. ePAY.bg – кандидат-студентите, които подават документи онлайн могат да заплатят таксите за изпитите и чрез ePAY.bg. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация. 

------------------------------------------------------------------

Такси за обучение:

Уважаеми кандидат-студенти, очаквайте през месец май обявяването на таксите за обучение за учебната 2017/2018 година, които се утвърждават ежегодно с постановление на Министерски съвет. 

 

Вижте таксите за обучение за учебната 2016/2017тук