Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Такси за учебната 2018/2019 год.

Такси за кандидатстване:

Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи - за магистърските специалности - „Здравен менидж­мънт и медико-социални грижи", "Фармацевтичен мениджмънт и грижи", "Опазване и контрол на общественото здраве", "Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" и "Оптометрист" – 40 лв. 
       
Основание за плащане: 

Такса за участие и класиране по документи.  

      
Задължително условие е таксите да бъдат преведени от името на кандидат-студента и/или в платежото нареждане да фигурират трите му имена и ЕГН. 

ВАЖНО!!!: От такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи се освобождават кръглите сираци и лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто. Полусираците, които не са навършили 25-годишна възраст към датата на подаване на документите, заплащат 50% от таксите срещу представяне на акт за раждане и смъртен акт или удостоверение за наследници (оригинали и незаверени фотокопия). Внесени такси за участие в кандидатстудентската кампания и класиране по документи не се възстановяват.
           

Преди да подадете своите документи е необходимо да заплатите кандидатстудентските такси, по един от следните начини:    

1. Превод по банковата сметка на МУ-Варна в:         

                Банка ДСК ЕАД, Клон Варна,  
                BIC: STSABGSF 
                IBAN: BG24STSA93003100040700 

Можете да заплатите всички кандидатстудентски такси в едно платежно нареждане. По този начин ще бъдете таксувани с банкова преводна такса само веднъж

2. ePAY.bg – кандидат-студентите, които подават документи онлайн могат да заплатят таксите за изпитите и чрез ePAY.bg. За повече информация следвайте инструкциите в системата за регистрация. 

 
------------------------------------------------------------------
Такси за обучение:
 
Вижте таксите за обучение за учебната 2018/2019 тук.
Вижте таксите за обучение за учебната 2017/2018 тук.