Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Elearning

Актуална информация

Интернационален център по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна обявява нови дати за обучения на преподаватели за работа със системата Blackboard

За летния семестър на учебната 2018/19 г. ИЦЕДО предлага следните курсове по нива:

НивоТема на курсаВреме на провеждане

Часове

общо

I Ниво

 

Основи на електронното обучение и увод в практическата работа с Blackboard (2 дни х 2ч.)

01.04– 02.04.2019

17:00 - 18:30 ч. 

Сграда „Ректорат", ет. 3, зала 322

 

4 ч.

 

II НивоИзграждане и управление на електронно съдържание и инструменти (5 дни х 2ч.)

03.04 – 09.04.2019

17:00 - 18:30 ч. 

Сграда „Ректорат", ет. 3, зала 322

 

10 ч.

 

III Ниво

 

Електронни тестове – банки с въпроси, тестове, оценяване, електронен дневник (5 дни х 2ч.)

 

10.04 – 17.04.2019*

17:00 - 18:30 ч. 

Сграда „Ректорат", ет. 3, зала 322

 

10 ч.

Всеки курс завършва с изпит и получаване на сертификат за съответното ниво. За успешно провеждане на обучението в нива II и III е необходимо завършването на предходните нива.

Записването започва от 20.02.2019 г. и става директно на електронен адрес:

http://idec.mu-varna.bg/teachers/trainings/trainings-2018-2019/

с натискане на бутона ЗАПИСВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ.

За въпроси във връзка с обучението на разположение са и телефони 2123, 2124 (външно избиране 052 677123, 677124).

Записването продължава до запълване на местата или до деня, в който стартира съответният курс.

* На 12.04.2019 г. няма да има обучение.


---------------------------------------------------------------------------------


Медицински университет - Варна участва в проект за онлайн-обучение по английски и немски език в областта на здравеопазването. Проект HELP2 – HEalthcare Language Learning Programme  е продължение на HELPHealthcare English Language Programme (2014-2017), реализиран в рамките на програма „Еразъм +“. Проектът стартира през месец ноември 2018 година и е с обща продължителност две години и половина.

 

Повече информация за проекта на:

http://help2project.eu

http://idec.mu-varna.bg/help2/
---------------------------------------------------------------------------------

​​


На 7 и 8 юни 2018 г. в Медицински университет – Варна ще се проведе Втората Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието на тема „Комуникация във виртуална среда“, в която ще участват учени от цялата страна. В рамките на конференцията ще бъде представен пленарен доклад на тема „Проект на национална програма за дигитализиране на образованието.“ от чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и проф. д-р Ангел Смрикаров.
 
Повече информация на сайта на конференцията:

http://roundtable.mu-varna.bg/bg/


_____________________________

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна стартира редовни обучения за работа със системата Blackboard

Центърът по електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна започва провеждането на редовни обучения на преподаватели от университета по електронно обучение и работа с Blackboard. Курсовете ще бъдат на три нива, с различна продължителност и ще се провеждат всеки семестър. За да бъде обучението ефективно броят на участниците във всяка група ще бъде максимум 12.
_____________________________

За първокурсниците:

Паролите за платформата Blackboard, които сте получили със студентските си книжки са временни и е необходимо да бъдат сменени с постоянни. Всеки студент може да направи това лично в някоя от библиотеките в сградата на Ректората, Медицинския колеж и Факултета по дентална медицина. Паролата трябва да съдържа между 7 и 10 символа - главни, малки букви и цифри. След промяна на паролата ще имате достъп до платформата без значение от местоположението си.


Заявление за откриване на дисциплина
Допълнителна информация относно електронното и дистанционно обучение чрез платформа Blackboard в МУ-Варна
Инсталирай мобилното приложение за Blackboard Learn+