Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договора: „Мастната тъкан – ключов таргет за превенция на метаболитния синдром"

Основни дейности по договор: Основната цел на действието е да развиваме знанията си за патогенезата и превенцията на затлъстяването и специфичната роля на мастната тъкан в развитието на метаболитния синдром. Този подход се ръководи от хипотезата, че мастната тъкан е критично ангажирана при трансформирането на фактори на околната среда и хранителните вещества в ендогенни сигнали, които медиират инсулиновата резистентност, васкуларните усложнения, бета-клетъчната дисфункция и проявата на диабет тип 2.

Научноизследователска област: Медицина, хранене

Период на изпълнение: 06.2007-06.2011