Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии