Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Наименование на проекта/ Номер на договора: Съвместни усилия за регенерация на роговицата; COST ACTION BM1302

Основни дейности по договора: Съвместните усилия съчетават научно, клинично и индустриално познание в областта на регенерацията на роговицата. Това ще свърже изследователите в областта на биоматериалните изследвания, манипулирането на стволови клетки, тъканното инженерство, офталмологията и имунологията.

Научноизследователска област: Медицина

Период на изпълнение: 06.2007-06.2011