Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

ACRO

Проект по Фонд „Наука":

Определяне на тотален и свободен тестостерон в серум и слюнка на пациенти с обструктивна сънна апнея

Ръководители: Доц. Диана Петкова, дм и д-р Яна Бочева, дм

Проектът бе създаден с цел:

  1. Валидиране на:  референтен метод за определяне на тестостерон (тт); имунологична медика за определяне на свободен тестостерон (ft)  при мъже и tt при жени и деца; протокол за извличане на плазмен ултрафилтрат и слюнка за определяне на ft;
  2. Изработване на референтни граници за ft в слюнка;
  3. Оценка на: евентуален хипогонадизъм при пациенти с обструктивна сънна апнея(oca);  ефекта от лечението на oca върху нива ha ft в плазма и слюнка; корелацията между нивата на ft в плазма и слюнка.