Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Дни на отворените врати

​​​​


Дни на отворените врати в МУ-Варна, 25 и 26 март 2016

Видео​
​Дни на отворените врати в МУ-Варна, 20 и 21 март 2015


Галерия
Видео​

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в МУ - Варна и Медицински колеж
Ден на отворени врати в Катедрата по анатомия, хистология и ембриология​​
Ден на отворени врати в Катедрата по биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика​​​
Ден на отворените врати в Клиниката по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение към Университетската болница „Св. Марина" във Варна

8 ноември 2013
Дни на отворените врати в детските клиники и Лабораторията по медицинска и молекулярна генетика

6-8 ноември 2013

към галерията от събитието
Дни на отворените врати за чуждестранни кандидат-студенти

юли-септември 2013 


към галерията от събитието​

Ден на отворените врати във Факултета по обществено здравеопазване

26 април 2013


към галерията о​т събитието
Ден на отворените врати на Катедрата по по анатомия, хистология и ембриология

12 април 2013

към галерията от събитието
Ден на отворените врати в Катедрата по биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика

15 ноември 2012

към галерията от събитието