Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Документи за записване на новоприетите студенти

Документи за записване:

  1. Диплома за завършено средно образование (оригинал и незаверено фотокопие);
  2. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар и заверено от психиатър или удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене.
  3. Четири снимки паспортен формат.
  4. Комплект документи за записване (студентска книжка, лична студентска карта, декларация за здравно осигуряване, декларация за достоверност на подадените документи по чл. 313 от НК и един брой именник) – получават се при записване на място.  
  5. Лична карта (оригинал и незаверено фотокопие).
  6. Бордеро за платена такса за обучение за първия семестър на учебната 2020/2021 г.

За кандидати, класирани държавна поръчка – 410 лв. на един платежен документ-бордеро (400 лв. -  семестриална такса и 10 лв. за комплект документи, който ще получите при записването). Тези, които ще кандидатстват и за общежитие трябва да заплатят общо 410,50 лв.

За кандидати, класирани за обучение срещу заплащане – 2142,5 лв. на един платежен документ-бордеро (2132,5 лв.- семестриална такса и 10 лв. за комплект документи, който ще получите при записването).

 

Записване на приетите студенти ще се извършва на адрес:

гр. Велико Търново, ул. „Михаил Кефалов" № 2 (Хуманитарна гимназия).

GSM: 0889 90 99 87, 0889 09 89 65, 0887 62 77 89
Тел:   062 69 00 23, 062 69 00 24
E-mail:mu-tarnovo@mu-varna.bg 

 

Банкова сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД, Клон Варна, BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

 

ВАЖНО:

ТАКСИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ ПО БАНКОВ ПЪТ