Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

Фонд научни изследвания

  


 
            Списък с приключили проекти по Фонд „Научни изследвания" 

 • Съфинансиране на международен симпозиум "Застаряване, болест на Алцхаймер и епигенетика: Възможности за терапевтични интервенции";
 • Съфинансиране на международен симпозиум „От интестинални стволови клетки към колоректален рак";
 • Съфинансиране на международен симпозиум „Неврогенезата в мозъка на развиващи се и възрастни примати - предизвикателства за терапевтични приложения";
 • 3D принтиране и приложението му в съвременните методи на лечение в протетичната дентална медицина;
 • Лаборатория по нутригеномика и фармакогеномика за генетично-хранителни и генетично-лекарствени взаимодействия - основни индивидуални вариации в отговор на храната и лекарствените препарати;
 • Разработване на имуноглобулинов препарат за лечение на септичен шок;
 • Проучване на антиоксидантната, противовъзпалителна и противодиабетна активност на български билки като потенциален ресурс за нутрацевтици;
 • Връзка на мутации и полиморфизми в гените за C1 компонента на системата на комплемента със системния Лупус Еритематодес;
 • Изследване на роговични заболявания, водещи до трайно нарушение на зрението чрез конфокална микроскопия на живо и сравняването и с хистологичната находка;
 • Създаване на център за манипулации в мозъка на бозайнци;
 • Създаване на мрежа от вивариуми в България;
 • Ендолазерно лечение на разширени вени;
 • Безопасност и хранителна стойност на черноморски хранителни продукти.