Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Габриела Станева Цанкова

​​​

​ ​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"​Дата на публикуване: 30.08.2013 г.
​Област на висше образование:​4. Природни науки, математика и информатика
​Професионално направление:​4.3. Биологически науки 
​Научна специалност:​Микробиология
​Факултет​Фармация
​Първично структурно звено​Предклинични и клинични науки
​Кандидат:Габриела Станева Цанкова
​Тема на дисертационния труд:​„Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина.“
​Заповед на Ректора за състав на НЖ​№ Р-110-429/29.07.2013 г.​Изготвя
Председател​1. Проф. д-р Красимир Методиев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Предклинични и клинични науки“, МУ – Варна​Становище
​Външен член​2. Проф. д-р Пламен Ненков, д.м.н. – специалист по микробиология, гр. СофияРецензия
​Вътрешен член​3. Доц. д-р Лилия Иванова, д.м. – Ръководител Катедра „Микробиология и вирусология“, МУ - ВарнаРецензия
​Външен член​4. Акад. проф. д-р Богдан Петрунов, д.м.н. – НЦЗПБ, гр. СофияСтановище
​Външен член​5.  Проф. д-р Виктория Сарафян, д.м.н. – Зам.-ректор НД, МУ - ПловдивСтановище
​Резервни членове:
​Външен резервен член:​1. Проф д-р Христо Тасков, д.м.н. – Председател на ЕС по ХИВ/ СПИН и полово предавани инфекции при МЗ, гр. София
​Вътрешен резервен член:​2.  Доц. д-р Йордан Радков, д.м. – УС „Белодробни болести и алергология“, Катедра „Вътрешни болести“, МУ - Варна
​ ​Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  13.09.2013 г. от 11:00 часа в зала 803, ет. 8 на РЗИ - Варна ​​ ​