Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Доц. Живко Димитров Жеков д.п.

гр. Варна, бул. Цар Освободител 84 /сградата на Медицински колеж, кабинет 403/​

Катедра: Здравни грижи
УС: Управление на здравните грижи и Логопедия
Е-поща: Zh.Zhekov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677254

 

Биография

Доц. Живко Жеков, д.п. е роден на 25.10.1968 г. в град Дългопол, обл. Варна. Средното си образование завършва в ЕСПУ „Климент Охридски" гр. Дългопол.

През 1995 г. придобива магистърска степен по логопедия в Медико-педагогически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски"- гр. Благоевград. През 2001 г. завършва магистърска програма по „Социални дейности", а през 2006 г. - магистърска програма по „Психология".

В периода 09.1999 г.- 01.1996 г. работи като начален учител, директор на начално училище и логопед. От 1996 г. е редовен асистент по логопедия в катедра „Специална педагогика" на ШУ „Еп. К. Преславски". От 1999 г до 2002 г. е ст. асистент, а от 2002 г. до 2011 г.- гл. асистент

През 2010 г. му е присъдена образователната и научна степен „доктор по специална педагогика" след защитата на дисертационен труд на тема „Предиктори за ранна диагностика на дисграфия в предучилищна и начална училищна възраст" с научен ръководител проф. д-р Радослав Райчев, д.м.н.

През 2011 г. е избран за доцент по специална педагогика – логопедия на ШУ „Еп. К. Преславски".

От 2011 г. до 2015 г. е зам.- ректор по учебната дейност на ШУ „Еп. К. Преславски" и ръководител на катедра „Специална педагогика".

През 2017 г. е избран за доцент по специална педагогика – логопедия в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов".

Публикации

​Автор е на редица публикации и участия в научни конференции и форуми у нас и в чужбина. Основните му разработки са в областта на теория на логопедията, психология на деца с езикова и речева патология, невропсихология, психодиагностика на деца с езикова патология, методи на корекция при различни езикови и речеви нарушения при деца и възрастни.

Член на

​Национално сдружение на логопедите в България