Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове

НОВО!!!   Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", "Кинезитерапия", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве" - вижте подробности тук.

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Сливен. Курсът ще се проведе в сградата на Филиал Сливен на 04 и 05 юли 2020 г. от 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0889 800 305 и заплащане на таксата по банков път по сметката на МУ-Варна.

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Шумен. Курсът ще се проведе в сградата на Филиал Шумен на 11 и 12 юли 2020 г. от 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0882 450 008 и заплащане на таксата по банков път по сметката на МУ-Варна.

НОВО!!! Интензивен курс по Биология за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за Филиал Велико Търново. Курсът ще се проведе в сградата на Филиал Велико Търново на 11 и 12 юли 2020 г. от 9.00 ч. Необходимо е предварително записване на тел. 0889 098 965 и заплащане на таксата по банков път по сметката на МУ-Варна.

Кандидатстудентски курс "Въведение в моделирането" за специалността "Зъботехник"

Интензивен курс по Химия за учебната 2020/2021 година за специалностите "Медицина","Дентална медицина" и "Фармация". 

Интензивен курс по Биология за учебната 2020/2021 година за специалностите "Медицина","Дентална медицина" и "Фармация". 

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2020/2021 година: Химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

Пълен кандидатстудентски курс за учебната 2020/2021 година: Биология за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".