Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Студенти

Катедрата по биология организира Кандидатстудентски курс по биология

​Катедрата по биология организира Кандидатстудентски курс по биология, който ще се провежда  в периода от 16.11.2013 г. до 22.02.2014 г., само в съботни дни, по 6 часа на ден. Курсът ще  включва теория и решаване на тестови задачи и ще бъде с продължителност 80 ч.

Справка за курса:
Медицински университет – Варна
Сградата  на Медицински колеж
Бул. „Цар Освободител" № 84 (зад сградата на Факултета по дентална медицина)
Катедра Биология – ІV ет., Семинарна зала № 429
Телефон: 052/ 677 291     


Записвания за курса - в Катедра по биология (сградата  на Медицински колеж)
– ІV ет., Семинарна зала № 429, тел: 052/ 677 291      ​

Начало на курса:  16.11.2013 г. от  9 ч., в  Зала В (ІV ет. на Медицински колеж)