Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

​Класирания за специалността „Здравен мениджмънт” – магистър (след бакалавър по същата специалност)