Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

​Класирания за специалностите „Здравен мениджмънт“ (след бакалавър или магистър по друга специалност), „Фармацевтичен мениджмънт“, „Обществено здравеопазване“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“