Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

​ ​Класирания за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" 
и  специалностите от  Медицински колеж-Варна