Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

КОНКУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА – 2014г.

Класиране повторен конкурс 2014

Всички класирани кандидати от повторния конкурс на 2014г. трябва да се явят лично за подписване на договорите за обучение.Началната дата на обучение е 15.12.2014г.

График за подписване на договорите

Оценки от конкурсните изпити

Преразпределените места за 2014г. към МУ-Варна

Примерен образец на договор за (спонсорство) за места финансирани от друг източник (изисква се при образец 1 на молба за т.3 в частта „Прилагам следните документи")

Извадка на чл.20б от Наредба № 34/2006г.

Отменен прием по чл.20 и чл.20а от Наредба № 34/2006г. (прочети повече)

Наредба № 34 от 29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Често задавани въпроси относно начина на протичане на конкурсите може да откриете в сайта на МУ-Варна: www.mu-varna.bg , частта СДО в рубриката  Кандидатстване.