Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурс за специализация по Обща медицина 2015г. за ОПЛ

КЛАСИРАНЕ - виж тук

Всички класирани подават искане (изтегли от тук) за записване в срок до 03 юни, като прилагат и 1 бр. снимка паспортен формат с изписани имена на гърба. Препоръчва се на класираните да подадат искане за записване и снимка до 15 МАЙ !

Лицата записани за друга специализация следва да изберат коя специализация ще запазят и от коя се отказват.

При неподаване на искане в посочения срок, лицето губи мястото на което е класирано.

След подаване на искания за записване, ректорът издава заповед за лицата, които са записани и ще започнат   специализация по Обща медицина по реда на Наредба 15/2008г. на МЗ.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ МЗ ЗА ОПЛ - виж тук

ОБЯВА за конкурса

СРОКОВЕ И РЕД ЗА ПРОВЕДЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО, КЛАСИРАНЕТО И ЗАПИСВАНЕТО