Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Кандидатстудентски подготвителни курсове

  • интензивен курс по Биология  за подготовка на кандидат-студенти във Филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново.
  • интензивен курс по Биология за подготовка на кандидат-студенти за специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" в МУ-Варна и специалностите от Медицински колеж - "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант", "Медицински козметик", "Рехабилитатор", "Помощник-фармацевт" и "Инспектор по обществено здраве".