Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Доставка на консумативи за офис техника и профилактика

1 Септември 2016

​​​​​​
Избор на изпълнител за доставка на консумативи за офис техника и извършване на профилактика.
Предметът на поръчката включва периодични доставки на консумативи (нови или презаредени тонер касети, глави, патрони и др.) и профилактика на принтери, копирни машини, факсове, мултифункционални устройства, при необходимост и по заявка на Възложителя. Количеството на доставките се определя от Възложителя в зависимост от конкретните потребности и финансови възможности.​