Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Класиране - платен прием

Заповед за записване на приетите на трето класиране за специалност Зъботехник, платено обучение

Трето класиране за специалностите от Медицински колеж - Варна, платено обучение
Заповед за записване на приетите на трето класиране за специалностите от Медицински колеж - Варна, платено обучение

Трето класиране за специалност "Медицинска сестра", ФОЗ - Варна, платено обучение
Заповед за записване на приетите на трето класиране за специалност "Медицинска сестра", ФОЗ - Варна, платено обучение

****
Второ класиране за спец. Медицина, Дентална медицина и Фармация, платено обучение
Заповед за записване на приетите на второ класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация, платено обучение

Второ класиране специалност Зъботехник, платено обучение
Заповед за записване на приетите по второ класиране специалност Зъботехник, платено обучение


Второ класиране по специалност Здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър, платено обучение
Заповед за записване на второ класиране по специалност Здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър, платено обучение


Второ класиране за специалностите от Медицински колеж - Варна, платено обучение
Заповед за записване на приетите на второ класиране за специалностите от Медицински колеж - Варна, платено обучение

Второ класиране за специалностите Медицински козметик , платено обучение
Заповед за записване на приетит второ класиране за специалностите Медицински козметик , платено обучение


Второ класиране за специалностите Медицинска сестра и Акушерка - Варна, платено обучение
Заповед за записване на приетите на второ класиране за специалностите Медицинска сестра и Акушерка - Варна, платено обучение

****

Първо класиране за спец. Зъботехника, платено обучение

Заповед за записване на приетите по първо класиране специалност Зъботехник, платено обучение

Първо класиране за спец. Медицински козметик, Медицински оптик и Здравен мениджмънт - Бакалаври, платено обучение

Заповед за записване на първо класиране по спец. Медицински оптик и Здравен мениджмънт - Бакалаври, платено обучение

Заповед за записване на първо класиране по специалност Здравен мениджмънт, ОКС Бакалавър, платено обучение

Първо класиране за специалностите от Медицински колеж - Варна

Заповед за записване на приетите на първо класиране за специалностите от Медицински колеж - Варна, платено обучение

Първо класиране за спец. Мед. сестра и Акушерка, Сливен, платено обучение

Заповед за записване на приетите на първо класиране за специалностите Медицинска сестра и Акушерка - Сливен, платено обучение

Първо класиране за спец. Мед. сестра и Акушерка, Варна, платено обучение

Заповед за записване на приетите на първо класиране за специалностите Медицинска сестра и Акушерка - Варна, платено обучение

Първо класиране за спец. Медицина, Дентална медицина и Фармация - платено обучение

Заповед на Ректора на МУ-Варна за записване в спец. Медицина, Дентална медицина, Фармация, платено обучение

Първо класиране за спец. Управление на здравните грижи - Бакалаври, платено обучение

Заповед на Ректора на МУ-Варна за записване в спец. УЗГ - Бакалаври, платено обучение

Първо класиране за спец. Управление на здравните грижи - Магистри, платено обучение

Заповед на Ректора на МУ-Варна за записване в спец. УЗГ - Магистри, платено обучение