Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Подготвителни курсове


За втора поредна година Медицински колеж към Медицински университет – Варна, организира курс по моделиране за подготовка на кандидат-студенти за специалност „Зъботехник".Курсът е тридневен с общ хорариум 20 часа и ще се проведе на датите 11, 12 и 13 април 2014 година, както следва:

  • 11 април – теория - 13.30 - 18.00 ч.
  • 12 април - практически занимания - 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.30 ч.
  • 13 април – практически занимания - 8.00- 12.00 ч.

Занятията ще бъдат в зала  113  на Медицински колеж - Варна (бул. Цар Освободител" 84).

Такса:

400 лв. преведени по банков път

Банкова сметка на МУ – Варна:

Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

Основание за извършване на превода – „Участие в курс по моделиране".

Записване:

В канцеларията на Медицинския колеж,

бул. Цар Освободител" 84,  ет. 1 , стая 102 ,

след представяне на бордеро за платена такса.

тел: 052/677 264

лице за контакт: Милена Димитрова


През м. март и м. април 2014 година в Медицински университет – Варна, ще се проведат нови кратки подготвителни курсове за кандидат-студенти за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.


Кандидатстудентският кратък подготвителен курс по Биология се организира от Катедрата по биология и ще се проведе на следните дати: 16.03., 23.03., 30.03., 06.04. и 13.04. Курсът ще включва теория и решаване на тестови задачи и ще бъде с продължителност 30 ч. - по 6 часа на ден.Записване:

Катедра по биология (сградата на Медицински колеж – Варна,

бул. „Цар Освободител" № 84 - зад сградата на Факултета по дентална медицина), 

ет. 4, Семинарна зала № 429, тел: 052/ 677 291

Такса: 240 лв.
Начало: 16.03.2014 г., 9 ч., Зала В (Медицински колеж- Варна, ет.4)

Банкова сметка на МУ - Варна:

Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700Кандидатстудентският кратък подготвителен курс по Химия се организира от Катедрата по химия и ще се проведе на следните дати: 15.03.,22.03., 29.03., 04.04. и 05.04. Курсът ще включва теория и решаване на задачи и ще бъде с продължителност 40 ч. - по 8 часа на ден.


Записване:

Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, Катедра по химия,

ет. 1, лаб. 114/ кабинет 115
Телефони: ц. 052 677 050 , вътр. 2644, 052/ 677 073

Такса: 320 лв.

Начало: 15.03.2014 г., 9 ч., ІІІ аудитория, МУ - Варна

Банкова сметка на МУ - Варна:

Банка ДСК ЕАД,
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700