Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Прием

Разултати от изпитите

Резултатите от изпита по химия за специалностите „Медицина" и „Фармация" (обучение срещу заплащане)

Резултати от теста по биология за специалностите Медицина и Фармация за платено обучение

Резултати от теста по биология за специалностите Медицинска сестра и Акушерка във Филиал Шумен

Резултати от изпит-тест по биология - Филиал Велико Търново

Резултатите от писмения изпит-есе за специалността "Управление на здравните грижи" (магистър)

Резултати от изпита по моделиране

Резултати от изпита тест-биология

Резултати от писмените конкурсни работи от изпита по химия за специалностите Медицина,Дентална медицина и Фармация

Резултати от устния изпит по социална медицина и здравен мениджмънт за специалността "Управление на здравните грижи" - ОКС бакалавър

Резултати от писмения изпит по социална медицина и здравен мениджмънт за специалността „Управление на здравните грижи” – ОКС бакалавър

Резултати от изпита по биология

Резултати от предварителния изпит по биология

Резултати от предварителния изпит по химия