Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Контакти

​​​


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:   от 14.00ч. до 16.00ч.​​Ръководител Отдел Следдипломно обучение
​Мария Иванова 
E-mail:maria.ivanova@mu-varna.bg
Тел:+359 52 677 005


Експерт, следдипломно обучение
Диана Григорова 
E-mail:sdo@mu-varna.bg
Тел:+359 52 677 016


Експерт, следдипломно обучение
Маргарита Пелова 
E-mail:margarita@mu-varna.bg
Тел:+359 52 677 017


Експерт, следдипломно обучение
Нели Зафироска 
E-mail:neli@mu-varna.bg​
Тел:+359 52 677 017​Експерт, следдипломно обучение
Галина Щерева
Тел.: +359 52 677 016