Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурс за неклинични специалности


Класираните кандидати е необходимо да представят в отдел СДО на МУ-Варна в срок до 29.06.2018г. актуална снимка – 1бр., цветна, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5 см.), като на гърба на снимката се изписват име и специалност.

Заповедите за регистриране на специализантите ще се получават лично.

Начална дата на обучение 01.07.2018г.


ОБЯВА

СРОКОВЕ