Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

Конкурс за неклинични специалности, дентални специалности и Обща медицина

  1. КЛАСИРАНЕ за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“
  2. КЛАСИРАНЕ по неклинични специалности
  3. КЛАСИРАНЕ по ОБЩА МЕДИЦИНА

 

Класираните кандидати е необходимо да представят в отдел СДО на МУ-Варна в срок до 31.10.2018г. актуална снимка – 1бр., цветна, във формат за лична карта (размер 3,5/4,5 см.), като на гърба на снимката се изписват име и специалност.

Заповедите за регистриране на специализантите ще бъдат изпратени с обратна разписка по пощата.

Начална дата на обучение 01.12.2018г.