Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

„Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по дентална медицина и Медицински колеж при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна”, реф. № 2016-035

11 Октомври 2016
​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за:

І. Абонаментно сервизно обслужване на апаратура и оборудване за нуждите на Факултета по Дентална медицина и Медицински колеж при МУ-Варна, находящи се адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" №84, съгласно списък за абонаментно обслужване, както следва:

  1. Дентални юнити и периферията към тях;
  2. Дентално оборудване и апаратура, зъботехническо оборудване;
  3. Медицинска газова система;
  4. Компресорно – кондензаторни агрегати и камери, и елементите към тях;
  5. Зъботехническо оборудване;
  6. Оборудване за медицинска козметика;
  7. Техника, подлежаща на присъединяване в срока на действие на договора

    ІІ. Заточване на хирургичен/медицински инструментариум.